Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie

Dnia 2 września 2019r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Uczniowie klas III, V i VI o godz. 800 zgromadzili się w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor Wioletta Kadamus  serdecznie przywitała uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.  Przedstawiła wychowawców klas oraz  wskazała sale, w których będą odbywały się lekcje. Następnie zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów klas II i III oraz taniec w wykonaniu grupy dziewcząt z klas VI.

O godzinie 1000 nowy  rok szkolny rozpoczęli  pierwszoklasiści  i uczniowie klas II szkoły podstawowej. W trakcie uroczystości  odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły  Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Uczniowie złożyli ślubowanie, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz birety. Prawdziwą niespodzianką były „rogi obfitości” ufundowane przez rodziców.

Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas II szkoły podstawowej i udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.